Contributie

De verenigingscontributie wordt per kwartaal geïnd via een automatische incasso. 

Contributies:

Recreatie lessen: 32,00

Selectie             : 63,00

Pilates               : 62,00

Bondscontributie KNGU (deze kan jaarlijks veranderen) 2022/2023

Jeugdleden   5,95 per kwartaal

Senior leden  7,35 per kwartaal