Contributie

De verenigingscontributie wordt  per kwartaal aan het einde van de maand geïnd via een automatische incasso. 

Contributies per kwartaal:

Recreatie lessen            : 47,50

Groep 8/Voortgezet      : 60,00 ( 1,5 uur trainen)

Selectie  onderbouw     : 112,00

Selectie Bovenbouw      :112,00

Challenge les                 : 47,50 (1,5 uur trainen)

Bondscontributie KNGU (deze kan jaarlijks veranderen) 2023/2024

Jeugdleden   6,90 per kwartaal 

Senior leden  8,50 per kwartaal