Privacy

Privacyverklaring DOTO Harskamp

Dit is een privacyverklaring van Gymnastiekvereniging DOTO gevestigd te Harskamp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120724. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Graag informeren wij u hierover:

 1. Gebruik van persoonsgegevens
 2. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  1. lid wordt van DOTO Harskamp;
  2. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 3. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  1. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer, licentienummer, deelname groep.
 4. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
  1. het lidmaatschap te effectueren;
  2. nieuwsbrieven te verzenden;
  3. contact met u op te nemen of te onderhouden;
  4. (bonds)contributie, wedstrijdgelden en eventuele overige verschuldigde bedragen af te boeken.
 5. Mensen die alleen bij uw (persoons)gegevens komen zijn:
  1. het bestuur van DOTO;
  2. de ledenadministratie;
  3. de trainers.
  4. Informatie, wijziging, correctie, verwijdering, overdracht en bezwaar

U kunt contact opnemen met het bestuur via info@dotoharskamp.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
 6. Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 1. Derden

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. a) KNGU
  b) AllUnited

Deze derden gebruiken de gegevens voor: bewijs van lidmaatschap van DOTO Harskamp en ledenadministratie.

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te verzekeren dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en in overeenstemming is met de privacyverklaring van DOTO Harskamp. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en op onze sociale mediapagina’s, tenzij u daartegen bezwaar aantekent (zie onder 2).

 1. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. Privacy op de website

Bij registratie op de site vragen wij om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar uw naam kan wel vermeld worden bij uw bijdragen aan de website (commentaar, reactie op het prikbord). Het e-mailadres is niet zichtbaar op de publieke website, maar kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord te aan te vragen.

Het gebruik van de website wordt vastgelegd in logfiles, waarin tijdstip, uw IP-adres en de bezochte pagina’s staan. Daarnaast wordt Google Analytics gebruikt voor analyses van het gebruik van de website, zie de tekst hieronder.

Cookies

De website van DOTO maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de website van DOTO voor u gemakkelijker te maken. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kunt u instellen welke websites cookies mogen plaatsen. Alle overige websites wordt het plaatsen van cookies dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Advertenties

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan de website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan de gebruikers op basis van hun bezoek aan deze en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.