Info

Gymnastiek vereniging DOTO Door Oefening Tot Ontspanning is in 1958 op 16 januari opgericht bij de KNCGV koninklijke Nederlandse Christelijke Gymnastiek Vereniging. Na 10 jaar bestaan had DOTO geen leiding meer en daardoor geen leden en geen activiteit meer, maar de vereniging was nog wel ingeschreven bij de bond. DOTO werd heropgericht in 1972 en had De Spil als sporthal. In 1989 is de Sporthal De Spil afgebrand en daardoor was er geen sporthal meer in Harskamp en bloede de vereniging dood. In 1996 werd er een nieuwe sporthal gebouwd De Nieuwe Spil en nam DOTO weer een doorstart. . De vereniging is in 1998 gefuseerd met de KNGB ( B = Bond) en werd toen de KNGU (U =Unie) de vereniging telt nu rond de 120 leden. Doto geeft vanaf 3 jaar gymnastiek lessen en selectie. Op recreatief niveau en wedstrijd niveau.