Vertrouwens persoon

1. Beleid Doto Veilig Sportklimaat

Turnen bij Doto is een bron van plezier en levert prachtige momenten op. Echter, de emoties die bij sport horen, kunnen soms omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. In de sport is het essentieel dat je je veilig en prettig voelt, en dat je jezelf kunt zijn. ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ is een initiatief van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag bevordert en ongewenst gedrag aanpakt.

De sportbond van Doto Harskamp -de KNGU- heeft een tienpuntenplan ontwikkeld om het sportklimaat te verbeteren en vooral veiliger te maken voor alle KNGU-disciplines. De komende jaren worden diverse activiteiten ondernomen om dit beleid in de vezels van de 1100 aangesloten verenigingen te laten doordringen. Ook Doto Harskamp zet zich hier volop voor in.
Alle trainers zijn ook in bezit van een VOG (verplicht).

2. Vertrouwenspersoon

Helpt dat niet of durf je dat niet, vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of binnen de vereniging. Dit soort dingen roepen veel vragen en emoties op, ook al ben je zelf niet het slachtoffer. Binnen Doto Harskamp kun je altijd terecht bij Judith Luchies.

Als je onze vertrouwenspersoon onverhoopt niet kunt bereiken of als er andere redenen zijn om buiten de vereniging je (hulp-)vraag te stellen, dan kun je contact opnemen met Henriët van der Weg, vertrouwenscontactpersoon van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Henriët van der Weg
vertrouwenscontactpersonen@kngu.nl
06-22663522

Meer informatie over Judith Luchies:

Ik ben Judith Luchies, getrouwd met Erik Jan en moeder van 3 jongens en woon
in Ede. Ik heb een turnachtergrond, als klein meisje begonnen, bij DOK getraind
en lesgeven sinds mijn studententijd. Tot een paar jaar geleden was ik nog
lekker aan het turnen, maar een reeks aan blessures maakten dat ik ermee
moest stoppen. Ik geef nog altijd turnles op de maandagavond bij DOK in Ede.
Ik ben door het bestuur gevraagd om de rol van vertrouwenscontactpersoon
op mij te nemen. Ik doe dit ook bij DOK Ede. Omdat ik het belangrijk vind om
een veilig sportklimaat te creëren en te behouden en ik me heel goed voor kan
stellen dat er bij een kleinere vereniging meer moeite is om geschikte personen te vinden heb ik daar
ja op gezegd.
Na mijn opleiding social work aan de CHE ben ik gaan werken in de jeugdhulpverlening. Na een aantal
vervolgopleidingen en specialisaties ben ik sinds 2015 verder gegaan als zelfstandig register
loopbaancoach. Daarnaast werk ik als coördinator Buurtgezinnen in de gemeente Ede.
In mijn werk zijn begeleiden en luisteren, omgaan met verschillende mensen, wensen en belangen,
naast het omgaan met vertrouwelijke informatie belangrijk. Deze aspecten kan ik daardoor ook
inzetten in de rol van vertrouwenspersoon.
Bij voorkeur ben ik te bereiken via een mijn e-mail adres: judithluchies@hotmail.com. Stuur een mailtje
met een korte schets waar de vraag over gaat, dan neem ik contact op. Per app de vraag stellen om
contact op te nemen kan ook: 06-236 45 185

De rol van vertrouwenspersoon
De vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt. Tot haar/hem kan men zich wenden met
vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat jij je afvraagt of iets door de beugel kan, dat je ongewenst gedrag ziet bij andere sporters, dat jou
iets overkomt door het gedrag van iemand anders of dat je van dergelijk gedrag beschuldigd wordt.
Vertrouwen staat voorop bij het contact met de vertrouwenscontactpersoon.
De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt en begeleidt. Zij/hij beoordeelt slechts de situatie,
informeert over de mogelijke vervolgstappen en verwijst indien gewenst door naar een daartoe
opgeleide hulpverlener/ instantie.
Met de informatie van de vertrouwenscontactpersoon kan iemand zelf een afgewogen keuze maken.
De vertrouwenscontactpersoon adviseert dus niet, maar informeert zoveel mogelijk over de gevolgen
van eventuele beslissingen. Daarnaast geeft de vertrouwenscontactpersoon (on)gevraagd advies en
informatie aan het bestuur, waarmee gericht en preventief beleid kan worden ontwikkeld op het
gebied van de sociale veiligheid